زمان کل: ۸ ساعت و ۵۳ دقیقه

در سرتاسر کتاب “چون کوه مقاوم باش، چون آب جاری شو” تمرین‌های ساده و در عین حال نیرومندی گنجانده شده است تا شما را در شناسایی عوامل تنش‌زا یاری کند. به شما کمک می کند تا مراسم مقدس را در زندگی‌تان ایجاد یا حفظ کنید. با شادی زندگی کنید و با من حقیقی خود در تماس باشید. این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا تمرکز پیدا کنید، به سوی التیام از تنش پیش بروید و در زندگی‌تان به حالتی از تناسب و تقارن دست یابید.» این کتاب صوتی را می توانید  در ادامه دانلود کنید.